(1)
Piñol Alabart, D. Alfabetització, Cultura Escrita I Classes Populars a l’època contemporània. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2006, 113-132.