(1)
Capdevila Muntadas, M. A. Pagesos, Mariners I Comerciants a La Catalunya Litoral. El Maresme a l’època Moderna. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2005, 193-203.