(1)
Campabadal i Bertran, M. La Recepció Dels clàssics Medievals Catalans Al Segle XVIII. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2005, 31-57.