(1)
Vega, E. La CNT a Catalunya Entre Revolució I Reforma (1930-1936). Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2005, 157-168.