(1)
Serrano i Blanquer, D. La Literatura concentracionĂ ria: Joaquim Amat-Piniella. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2004, 131-155.