(1)
Renom i Pulit, M. Arrendaments Municipals I Control Del Mercat Local a Finals De l’Antic Règim : Sabadell Com a Exemple. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2001, 9-27.