(1)
Bramon i Planas, D. Nous Textos d’historiadors Musulmans Referents a La Catalunya Medieval (continuació De l’obra De J.M. Millàs I Vallicrosa). Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2001, 145-155.