(1)
, . . Taula Rodona Sobre Problemes Del Català Com a Llengua En La Investigació històrica. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2001, 9-11.