(1)
Barjau i Rico, S. Els Inicis Del Pensament Publicitari: Pere Prat GaballĂ­, Rafael Bori I El Publi-Club : La Teoria I La prĂ ctica De La Publicitat Racional a Catalunya Entre 1915 I 1939. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2001, 89-105.