(1)
Mercader, J. La Guerra De 1719 I El Restabliment De Les Llibertats Catalanes. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2005, 73-74.