(1)
Serra i Ràfols, J. de C. La Participació De Bosch I Gimpera En l’organització Dels Congressos Internacionals De Prehistòria I Protohistòria. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2005, 71-72.