(1)
Duran i Sanpere, A. Noves Troballes arqueològiques a Barcelona. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2005, 65.