(1)
Fort i Cogul, E. La Figura De Simó Salvador, Bisbe De Barcelona (1369-1445). Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2005, 62.