(1)
Aramon i Serra, R. Els Arxius Locals De Mallorca. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2005, 107-108.