(1)
Mercader, J. El Primer Congrés Del Pirineu. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2005, 104-105.