(1)
Aramon i Serra, R. Una Revista centenĂ ria. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2005, 93.