(1)
Aramon i Serra, R. El Comitè Espanyol De Ciències Històriques. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2005, 88-89.