(1)
Serra i Ràfols, J. de C. Els Reports Del Novè Congrés Internacional De Ciències Històriques. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2005, 86.