(1)
Dolç i Dolç, M. El Vocabulari cromàtic En Llatí. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2005, 82-84.