(1)
Aramon i Serra, R. El Primer Congrés d’Estudis Clàssics. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2005, 80-82.