(1)
Serra i Ràfols, J. de C. Les Investigacions arqueològiques I La Fotografia aèria. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2005, 9-16.