(1)
, . . Mesa De La S. C. E. H. Per a l’any 1952. - Membres Honoraris De La S. C. E. H. - Delegat De l’Institut. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2005, 5.