(1)
Catalan , J. Pere Pascual I Domènech: Passió Local I història Total (1945-2023). Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2024, 347-356.