(1)
Nadal i Farreras, J. Delgado, Josep M.; Pich, Josep [eds.] (2023). <i>Josep Fontana. Historiador, Mestratge I compromís cívic.</I> Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, 445 P. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2024, 331-339.