(1)
Salrach Marès , J. M. Ordeig, Ramon (2023). <i>Diplomatari Del Monestir De Sant Martí Del Canigó (segles X-XI).</I> Revisat I Prologat Per Aymat Catafau I Amb Un epíleg De Narcís Garolera. Vic: Arxiu Biblioteca Episcopal De Vic, 334 P. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2024, 316-321.