(1)
Alcover Cateura , P. J. Ensenyat Pujol, Gabriel (2022). <i>Fuster I Els Mallorquins. El Debat Identitari a La Mallorca tardofranquista.</I> València: Tres I Quatre, 406 P. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2024, 308-310.