(1)
Vidal Palomino, J. La Doctrina arqueològica Del Centre Excursionista De Catalunya, Segons Pelegrí Casades I Gramatxes. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2021, 279-318.