(1)
Soler Paricio, P. Ambrose Martin: Nacionalista irlandès. Del Quarter d’Estat Català a La Defensa Del Govern d’Euzkadi. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2021, 91-122.