(1)
Sobrequés i Callicó, J. Antoni Moliner Prada (1948-2020). Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2021, 581-583.