(1)
Solà Gussinyer, P. Xavier Ferré Trill: <i>Ètica De l’acció: Escola Comarcal Puigcerver (1968-1983)</I>. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2021, 556-564.