(1)
Figueres, J. M. Ramon Gual: <i>Pompeu Fabra a Prada. El Seu Exili En Terra Catalana Entre família I Amics (1939-1948)</i>. Jordi Manent, David Paloma: <i>Pompeu Fabra. Vida I Obra En imatges</I>. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2021, 538-543.