(1)
López Vilar, J. Un Dibuix inèdit Del Bombardeig d’Espartero Sobre La Ciutat De Barcelona. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2021, 521-528.