(1)
Maluquer de Motes, J. El Quart Cavaller De l’Apocalipsi: Impacte demogràfic De La Grip De 1918-1920 a l’Europa Llatina I Als països De Parla Catalana. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2021, 393-441.