(1)
Calafat Vila, R. M. Llengua, Usos I Pensaments En La Premsa Clandestina: <i>Quaderns d’Estudis Polítics, Econòmics I Socials</I>. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2021, 351-370.