(1)
Massanell i Messalles, M. La Represa De La Divulgació De La Prescripció lingüística Durant El Franquisme: La «Secció filològica» (1956-1960) De Mateu Piguillem Al Butlletí <i>Jovenívola</i> De l’Orfeó Català. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2021, 321-350.