(1)
Batlle, M.; Anton Rabella, J. Les llengües romàniques I El Català. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2021, 119-181.