(1)
Salrach, J. M. Jordi Bolòs; Víctor Hurtado: (2018). <i>Atles Del Comtat De Barcelona (801-993)</I>. Barcelona: Rafael Dalmau, Editor. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2019, 303-308.