(1)
Vidal, J. Joaquim Miret I Sans. Els Anys De Formació acadèmica I Les Seves Repercussions. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2019, 243-255.