(1)
Coll Monteagudo, R.; Bagà Pascual, J. Noves Dades Sobre La prehistòria De La Vall De Sant Mateu (el Maresme, Barcelona). Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2019, 183-217.