(1)
Maluquer de Motes, J. La Revolució Industrial a Catalunya (1832-1935). Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2019, 125-179.