(1)
Sobrequés i Callicó, J. Presentació. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2019, 17-20.