(1)
, . . Normes Per a La Presentació d’originals. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2018, 539-546.