(1)
Catalan, J. Francesc Valls Junyent (1966-2017). De La Mediterrània a l’Atlàntic. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2018, 463-508.