(1)
Larreguy de Civrieux, S. <i>Records d’un Cadet (1812-1823)</I>. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2018, 417-436.