(1)
Figueres i Artigues, J. M. <i>La Publicitat</i> Durant La Guerra Civil (1936-1939). Periodisme Entre Dos Focs. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2018, 131-168.