(1)
Casals i Martorell, D.; Faura i Pujol, N. L’aplicació De Les <i>Normes ortogràfiques</i> Fabrianes a <i>La Publicitat</I>. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2018, 109-130.