(1)
Figueres i Artigues, J. M. Presentació. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2018, 39.