(1)
Villarroya Font, J. Hilari Raguer, trajectòria d’un Historiador. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2018, 23-36.