(1)
Sobrequés i Callicó, J. La història De Catalunya, Una història Universal. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2018, 17-19.