(1)
, . . Memòria d’activitats De La SCEH El 2016. Butll. Soc. Catalana Estud. Hist. 2017, 649-652.